Konferencja Ukierunkowany połów danych FindFISH
Date of publication: 26.01.2023
Sopot
24-02-2023 - 24-02-2023
10.00: Rozpoczęcie Konferencji „Ukierunkowany połów danych” podsumowującej wyniki FindFISH


10.10: Platforma Transferu Wiedzy FindFISH


„Usługa FindFISH”, L. Dzierzbicka-Głowacka - IOPAN


„Wyprawy rybackie - podsumowanie”, G. Krzemień – ZRM-OP


„O czym Rybacy nie wiedzieli? Strategia połowu z perspektywy wyników pomiarów sondą CTD”, P. Pieckiel, L. Dzierzbicka-Głowacka - IM UMG i IOPAN


„Analiza zmienności parametrów fizycznych i biochemicznych wód Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem modelu EcoFish”, M. Janecki, D. Dybowski, A. Nowicki, L. Dzierzbicka-Głowacka - IOPAN


„Analiza optymalnych warunków środowiskowych dla bytowania ryb poławianych przemysłowo w rejonie Zatoki Gdańskiej - Moduł Fish”, M. Janecki, L. Dzierzbicka-Głowacka - IOPAN


„Ocena usługi FindFISH przez Rybaków”, J. Wittbrodt , G. Łukasiewicz - ZRM-OP


12.00. Przerwa obiadowa


12.45: Referaty zaproszone:


1. „Ekohydrologia dla zrównoważonego rybołówstwa/rybactwa w przyszłości”,


M. Zalewski - ERCE PAN.


2. "Dynamika zasobów podstawowych gatunków ryb bałtyckich eksploatowanych przez polskie


rybołówstwo ", J. Horbowy – MIR-PIB


3. "Łososie (Salmo salar) z południowego Bałtyku - kondycja, pokarm, parazytofauna",

K. Nadolna-Ałtyn, J. Pawlak, M. Podolska, A. Lejk – MIR-PIB


4. „Eutrofizacja Morza Bałtyckiego - Stan i Prognozy”, D. Burska ., D. Pryputniewicz-Flis – IO UG


5. „Struktura populacji formy wędrownej siei (Coregonus lavaretus L.) w estuarium Odry”,


B. Więcaszek, P. Czerniejewski, W. Sawicki, A. Tański, K. Formicki – ZUT


14.15. Dyskusja i zakończenie konferencji


Kawa/herbata i tyci słodkości dostępne w trakcie trwania konferencji.Wykonawcy FindFISH:


IOPAN Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

IM UMG Instytut Morski – Uniwersytet Morski w Gdyni

ZRM-OP Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów


Wykłady zaproszone:


ERCE PAN Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

MIR-PIB Morski Instytut Rybacki -Państwowy Instytut Badawczy

ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

IO UG Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego