Administration, institution

ministerstwo_gospodarki_morskiej_logo_2016.jpg

Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation - premium

company Company:
Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation
Location:
00-400 Warszawa, Nowy Świat 6/12
Phone:
+48 22 583 86 70
company Fax:
+48 22 583 86 71
urzad_morski.jpg

Urząd Morski w Gdyni - premium

company Company:
Urząd Morski w Gdyni
Location:
81-338 Gdynia, Chrzanowskiego 10
Phone:
58 355 33 33 centrala
company Fax:
58 620 67 43
logo_qrcode.jpg

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. - premium

company Company:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Location:
81-109 Gdynia, Dickmana 62
Phone:
+48 58 666 5 318
company Fax:
+48 58 666 5 425
ripg.jpg

RADA INTERESANTÓW PORTU GDYNIA - premium

company Company:
RADA INTERESANTÓW PORTU GDYNIA
Location:
81-327 Gdynia, ul. Wolności 18
Phone:
58 660 84 14
company Fax:
58 621 70 71

RADA INTERESANTÓW PORTU GDAŃSK - premium

company Company:
RADA INTERESANTÓW PORTU GDAŃSK
Location:
80-601 Gdańsk, Budowniczych Portu Północnego 23
Phone:
58 343 60 03
company Fax:
58 343 68 87
logo_main.jpg

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR - plus

company Company:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR
Location:
81-340 Gdynia, Hryniewickiego 10
Phone:
58 661 52 22
company Fax:
58 620 53 38
pig_-_logo.jpg

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Geologii Morza - plus

company Company:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Geologii Morza
Location:
80 - 328 Gdańsk, Kościerska 5
Phone:
58 554 29 09
company Fax:
58 554 29 10
urzad_szczecin.jpg

Urząd Morski w Szczecinie - plus

company Company:
Urząd Morski w Szczecinie
Location:
70-207 Szczecin, Pl. Batorego 4
Phone:
91 433 95 98
company Fax:
91 434 46 56
udt.jpg

Office of Technical Inspection - plus

company Company:
Office of Technical Inspection
Location:
02-353 Warszawa, Szczęśliwicka 34
Phone:
(22) 57-22-100
company Fax:
(22) 822-72-09
E-mail:
udt@udt.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - plus

company Company:
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Location:
70-440 Szczecin, Ul. Księcia Bogusława X 1/12-13
Phone:
48 91 48 62 530
company Fax:
48 91 48 62 538
E-mail:
biuro@psew.pl