Ecology, Sea Ecology

projmors.jpg

PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. - premium

company Company:
PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.
Location:
80-557 Gdańsk, Narwicka 2D
Phone:
58 520 33 03
company Fax:
58 520 33 04
oceana_image001-19.jpg

OCEANA - plus

company Company:
OCEANA
Location:
1000 Brussels, Rue Montoyer 39
Phone:
+32 (0)2 513 22 42
company Fax:
+32 (0)2 513 22 46

Ocean Sense - plus

company Company:
Ocean Sense
Location:
80-268 Gdańsk, Chopina 43/8
Phone:
600 413 885

EKO-KONSULT Spółka z o.o. - plus

company Company:
EKO-KONSULT Spółka z o.o.
Location:
80 - 557 Gdańsk, Narwicka 6
Phone:
58 554 31 39

WWF Poland Foundation

company Company:
WWF Poland Foundation
Location:
02-520 Warszawa, Wiśniowa 38
Phone:
(22) 849 84 69 / 848 73 64
company Fax:
(22) 646 36 72
E-mail:
kontakt@wwf.pl

Hel Marine Station of University of Gdańsk

company Company:
Hel Marine Station of University of Gdańsk
Location:
84-150 Hel, Morska 2
Phone:
58 / 675-08-36
company Fax:
58 / 523-55-27
E-mail:
hel@ug.edu.pl