Unibaltic is expanding its fleet with a new ship - MarinePoland.com
Unibaltic is expanding its fleet with a new ship
Date of publication: 22.04.2024

Related to the Polish company Unibaltic Sp. z o. o. Cyprus-based company Unibaltic Shipping acquired a new vessel for the transport of chemicals. The vessel called Apatyth is intended to be a step towards rejuvenating the company's fleet and ensuring the effective execution of cargo transport orders.


The tanker was built in early 2024 at the Turkish Ceksan shipyard (as Atalay) and since February it belonged to the domestic company Acechem Tanker Denizcilik. Very quickly, the company decided to sell it to a shipowner connected with Poland. The ship has a carrying capacity of 8,100 DWT and a length of 117.9 meters, making it currently the largest vessel in the Unibaltic fleet.


The new acquisition of the Polish company was taken over in the port of Rotterdam in the Netherlands and is currently still in the waters of this country. On April 21, he was in the port of Sluiskil.


Due to its size and modern equipment, the new acquisition will also fit into the company's refining and chemical cargo portfolio. It was equipped with, among others, MarineLine cargo tanks. As Unibaltic emphasized, the new Apatith (flying under Cyprus flag), like the previous one with same name, will be the largest ship under its commercial management. The company's current fleet includes nine ships with a deadweight capacity of between 6,000 and 3,000 tons. All of them are chartered based on long-term bareboat contracts concluded with companies from the Unibaltic group.


Unibaltic Sp. z o. o. is a company founded in 2003 in Szczecin, dealing in the transport of chemicals. The carrying capacity of its ships in 2020 exceeded 1.5 million tons. The Unibaltic group includes Unibaltic Shipping, established in 2010 and registered in Cyprus, which is responsible for commercial and technical matters of the company's fleet.
Unibaltic wzbogaca swoją flotę o nowy statek. To także drugi w jej historii, jaki otrzymał nazwę Apatyth


Powiązane z polską firmą Unibaltic Sp. z o.o. przedsiębiorstwo z siedzibą na Cyprze Unibaltic Shipping nabyło nowy statek przeznaczony do transportu chemikaliów. Jednostka o nazwie Apatyth ma stanowić krok ku odmłodzeniu floty firmy i zapewnić skuteczne realizowanie zleceń w zakresie transportu ładunków.

Zbiornikowiec został zbudowany na początku 2024 roku w tureckiej stoczni Ceksan (jako Atalay) i od lutego należał do krajowej firmy Acechem Tanker Denizcilik. Bardzo szybko przedsiębiorstwo zdecydowało o jego sprzedaży armatorowi związanemu z Polską. Statek ma nośność 8100 DWT i długości 117,9 metra, dzięki czemu jest największą obecnie jednostką we flocie Unibaltic. Co istotne, Apatyth (IMO: 9970739) nie jest pierwszym statkiem we flocie firmy  o takiej nazwie. W latach 2015-2024 należał do niej starszy zbiornikowiec, zbudowany w 2004 roku. Obecnie jest częścią floty saudyjskiego operatora Indo Gulf Ship Management LLC pod nazwą Kukki (IMO 9247388), prowadzącego działalność na wodach azjatyckich.

Nowy nabytek polskiej firmy został przejęty w porcie Rotterdam w Holandii i aktualnie wciąż pozostaje na wodach tego państwa. Jeszcze 21 kwietnia był w porcie Sluiskil.  

Z racji na swoje rozmiary i nowoczesne wyposażenie, nowy nabytek ma też wpasowywać się do portfela ładunków rafineryjnych i chemicznych firmy. Został wyposażony m.in. w zbiorniki ładunkowe MarineLine. Jak podkreślił Unibaltic, nowy Apatyth (pływający pod cypryjską banderą), tak jak poprzedni, będzie największym statkiem pod jego zarządem komercyjnym. W obecnym składzie floty firmy jest dziewięć statków, mających nośność między 6000 i 3000 ton. Wszystkie są czarterowane w oparciu o długoterminowe umowy typu bareboat, zawarte ze spółkami z grupy Unibaltic.

Unibaltic Sp. z o.o. to spółka założona w 2003 roku w Szczecinie, zajmująca się transportem chemikaliów. Nośność jej statków w 2020 roku przekroczyła 1,5 mln ton. Do grupy Unibaltic należy utworzona w 2010 roku i zarejestrowana na Cyprze firma Unibaltic Shipping, która odpowiada za sprawy handlowe i techniczne floty przedsiębiorstwa.


Most recent